printsend by mail

Είστε εδώ: Εφοπλιστής | Νέα | Εγκρίθηκε το σχέδιο παραχώρησης του ΟΛΠ σε COSCO

Νέα

Εγκρίθηκε το σχέδιο παραχώρησης του ΟΛΠ σε COSCO

30.10.08

Η διαδικασία παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ του λιμένα Πειραιά στην Cosco, ολοκληρώθηκε. Οι διαματυρίες όμως συνεχίζονται...

Ύστερα από σφοδρές διαμαρτυρίες συνδικαλιστών, απεργίες και κάθε λογής απειλές, τελικά εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου κατά πλειοψηφία το τελικό σχέδιο συμφωνίας παραχώρησης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ στην Cosco για 35 χρόνια, με το κράτος να εισπράττει 3,4 δισ. ευρώ.

Από τα 13 μέλη του δ.σ. , το  "παρών" έδωσαν τα 10 που υπερψήφισαν τη σύμβαση. Η συνεδρίαση δεν έγινε -απουσία συνδικαλιστών- στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΛΠ, αλλά στην αίθουσα αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας, λόγω της κατάληψης των γραφείων από τους εργαζομένους από το μεσημέρι. Μαζί με συνδικαλιστές, στα κεντρικά γραφεία βρίσκονταν από το πρωί βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης για να συμπαρασταθούν στους λιμενεργάτες, οι οποίοι αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση του ΣΕΜΠΟ και πέτυχαν δύο φορές την αναβολή της κρίσιμης συνεδρίασης.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του υποστηρίζουν ότι η λήψη της απόφασης είναι παράνομη γιατί η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα που είχε ανακοινωθεί, χωρίς να ενημερωθούν. Ενώ η Νομαρχία Πειραιά προειδοποιεί ότι είναι διατεθειμένη να φτάσει μέχρι τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού, χαρακτηρίζοντας τη συνεδρίαση «παρωδία». Το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να εγκριθεί η νομιμότητά του και μετά θα κατατεθεί στη Βουλή.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η παραχώρηση αρχίζει με την ολοκλήρωση της παράδοσης του Ν. ΣΕΜΠΟ και την εγκατάσταση του αναδόχου, την 1η Οκτωβρίου του 2009. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι για 30 χρόνια, συν άλλα 5, εφόσον ο Προβλήτας ΙΙΙ κατασκευαστεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Προβλέπεται δε μονομερές δικαίωμα του ΟΛΠ για ενδεχόμενη περαιτέρω παράταση για άλλα 5 χρόνια, ενώ η συνολική διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό όριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υφισταμένη Σύμβαση Παραχώρησης ΟΛΠ - Δημοσίου.

Το αντάλλαγμα του ΟΛΠ βασίζεται σε ποσοστό επί των ετήσιων συνολικών εσόδων της ΑΕΑΣ (Ανώνυμης Εταιρείας Αποκλειστικού Σκοπού) -μεταβλητό αντάλλαγμα- το οποίο ανέρχεται σε 21% για τα πρώτα 8 χρόνια της παραχώρησης και σε 24,5% από τον ένατο χρόνο και μετά. Η ΑΕΑΣ εγγυάται το λιγότερο το 75% του μεταβλητού ανταλλάγματος -εγγυημένο αντάλλαγμα- το οποίο καταβάλλεται στον ΟΛΠ σε περίπτωση που το ποσό του υπολογιζόμενου μεταβλητού ανταλλάγματος είναι μικρότερο από το αντίστοιχο εγγυημένο, για κάθε έτος σύμφωνα με πίνακα που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Επιπλέον καταβάλλονται στον ΟΛΠ:
• Αρχική καταβολή 50 εκατ. ευρώ που θα καταβληθούν εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της κύρωσης της Σύμβασης στο ΦΕΚ.
• Επιπρόσθετη καταβολή 700.000 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις από την 1/1/2010, που αφορά στην κοστολογική επιβάρυνση της ΟΛΠ ΑΕ για τη διαχείριση και την εν γένει παρακολούθηση της λειτουργίας της Σύμβασης.
• Σταθερό Ετήσιο Αντάλλαγμα Ι και ΙΙ βάσει του μήκους και της έκτασης των προβλητών που ανέρχεται σε τιμές 2008 σε περίπου 5 εκατ. ευρώ για τον Προβλήτα ΙΙ και 2 εκατ. ευρώ για τον Προβλήτα ΙΙΙ, προσαυξανόμενο με το Δ.Τ.Κ. 2% κατ\' έτος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Τα έργα που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2015 περιλαμβάνουν την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ καθώς και λιμενικά έργα, σύμφωνα με την προσφορά της CPL, στον υπάρχοντα Προβλήτα ΙΙ. Η εκτιμώμενη επένδυση μέχρι το 2015 ανέρχεται σε περίπου 322 εκατ. ευρώ και θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της δυναμικότητας των υπαρχουσών υποδομών στα 3.700.000 TEU.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων προβλέπει επιμέρους προθεσμίες, που αν δεν τηρηθούν θα επιβληθούν πρόστιμα. Συγκεκριμένα για τον Προβλήτα ΙΙΙ προβλέπεται αποζημίωση 111,4 εκατ. ευρώ στον ΟΛΠ σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο.

Στη Σύμβαση προβλέπονται επίσης 4 εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 174 εκατ. ευρώ: μία για την καλή λειτουργία με ισχύ καθ\' όλη τη διάρκεια παραχώρησης, δύο για την καλή εκτέλεση των έργων του Προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα με ισχύ μέχρι 12 μήνες μετά την οριστική παραλαβή των έργων και μία για την αρχική καταβολή με ισχύ μέχρι την κατάθεση του ποσού των 50 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
Στη σύμβαση προβλέπεται περίοδος 6 μηνών, με μονομερές δικαίωμα του ΟΛΠ παράτασης μέχρι 2 μήνες, κατά την οποία ο ΟΛΠ θα παρέχει υπεργολαβικά στην ΑΕΑΣ υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και εν γένει λειτουργίας του παραχωρούμενου ΣΕΜΠΟ. Από την 1η Οκτωβρίου του 2010 θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρηση της AEAΣ από τον Προβλήτα ΙΙ προς τον Προβλήτα Ι, που θα παραμείνει στη διαχείριση του ΟΛΠ. Για την ανωτέρω περίοδο η ΑΕΑΣ θα καταβάλει το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού με προσαύξηση 15%, ενώ ο ΟΛΠ εγγυάται παραγωγικότητα ίση με το μέσο όρο της 3ετίας 2005-2007. Κατά την περίοδο συγκατοίκησης, η ΑΕΑΣ υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανονισμούς και τα τιμολόγια του ΟΛΠ.
 


Αρχική σελίδα | Γιατί Εφοπλιστής | Τρέχον τεύχος | Αρχείο τευχών | Συνεντεύξεις | Συνδρομές | Επικοινωνία
close
www.efoplistis.gr
YES Forum
www.efoplistis.gr
Panama
www.efoplistis.gr
rina