printsend by mail

Είστε εδώ: Εφοπλιστής | Νέα | XRTC: Ανταγωνιστική η ελληνική ακτοπλοΐα

Νέα

XRTC: Ανταγωνιστική η ελληνική ακτοπλοΐα

29.08.08

«Απάντηση» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ακτοπλοΐα είναι η μόνη ανταγωνιστική αγορά στον ελληνικό χώρο, όσον αφορά στις μεταφορές επιβατών, συμπεραίνει η νέα μελέτη της εταιρείας συμβούλων XRTC


Η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά προσφέρει έντονα ανταγωνιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της εταιρείας συμβούλων XRTC, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Cpt Γιώργο Ξηραδάκη, που έρχεται να «απαντήσει» στην παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πιθανό «καρτέλ» στην ακτοπλοΐα. Η μελέτη υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη τάση κρατικού παρεμβατισμού, έστω και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν, έδωσε λαβή για άκαιρη παρέμβαση της σημαντικότερης αρχής προστασίας του καταναλωτή σε μια περίοδο που τα σημάδια της οικονομικής αιμορραγίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών λόγω ανταγωνισμού είναι ολοφάνερα. Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων, όσον αφορά στην ελληνική αγορά, οι ακτοπλοϊκές θαλάσσιες συγκοινωνίες είναι ο μόνος τομέας μεταφορών που απαρτίζεται από πολλές εταιρείες και προσφέρει έντονα ανταγωνιστικά στοιχεία. Αντιθέτως στις χερσαίες μεταφορές επιβατών υπάρχουν είτε κρατικά μονοπώλια, όπως αυτό του ΟΣΕ, είτε ολιγοπώλια με τη μορφή μικρών κοινοπρακτικών εταιρειών στα επιβατηγά λεωφορεία (ΚΤΕΛ), ενώ στα αεροπορικά μέσα μεταφορών υπάρχει ένα επιπλέον δυοπώλιο μεταξύ της κρατικής Ολυμπιακής Αεροπορίας και της ιδιωτικής Aegean Airlines. Ο μόνος τομέας μεταφορών με έντονο ανταγωνισμό ανάλογο της ακτοπλοϊκής αγοράς είναι οι χερσαίες μεταφορές φορτίων με φορτηγά στερεών και υγρών φορτίων, σύμφωνα με την XRTC.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, «στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά η διαχρονική έλλειψη της εφαρμογής σύγχρονου χάρτη ενδοχώριων θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί τον κύριο λόγο δημιουργίας εσφαλμένου κλίματος εις βάρος της αγοράς, με αποτέλεσμα τη σύγχυση τόσο των μέσων μαζικής επικοινωνίας όσο και των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Ανταγωνισμού». Τονίζει ότι: «Η πρόσφατη κλήτευση στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις που κατηγορούνται για στρέβλωση της ακτοπλοϊκής αγοράς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν όλα τα μέρη της αγοράς αντιλαμβάνονταν σωστά την κοινωνική προέκταση της ιδιωτικής επένδυσης στο χώρο της ακτοπλοΐας και το επικοινωνούσαν ορθά. Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της προσδοκώμενης εταιρικής διαφάνειας που απαιτείται για τη συνεχιζόμενη επενδυτική πορεία του κλάδου. Απεναντίας ο έλεγχος της αγοράς θεωρείται απολύτως αναγκαίος όταν αυτός εφαρμόζεται χωρίς κανενός είδους προτροπή είτε από το κράτος είτε από μεμονωμένες καταγγελίες μελών της αγοράς».

Στη μελέτη της XRTC για το επίπεδο ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή ακτοπλοΐα χαρακτηριστική είναι η σύγκριση που γίνεται μεταξύ πέντε περιοχών ―Ελλάδας, Ν. Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Κροατίας― που έχουν περίπου παρόμοια χαρακτηριστικά. Η σύγκριση έδειξε ότι στις αγορές της Ελλάδας και της Νότιας Γαλλίας τα επίπεδα ανταγωνισμού είναι τα υψηλότερα σε ποσοστό 33% των γραμμών να εξυπηρετούνται από περισσότερες από μία εταιρείες. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη χώρα μας, στη μελέτη επισημαίνεται ότι υπάρχουν 356 γραμμές, 84 από τις οποίες είναι επιδοτούμενες από το ελληνικό κράτος, 30 γραμμές αφορούν πορθμειακές συνδέσεις, ενώ 242 γραμμές λειτουργούν σε ανταγωνιστικές συνθήκες.

Για να συνειδητοποιήσει κανείς το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η XRTC επισημαίνει ότι είναι αρκετό να συγκρίνει το προσφερόμενο μεταφορικό προϊόν στις ανταγωνιστικές περιοχές έναντι των επιδοτούμενων. Σύμφωνα όμως με την εταιρεία συμβούλων, οι ανταγωνιστικές γραμμές χρηματοδοτούν τις κρατικές επιδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται το κράτος με όλα τα συνεπακόλουθα που αυτό σημαίνει. «Tο κόστος του σχετικού επίναυλου επιβαρύνει εκ νέου το κόστος των εισιτηρίων και έτσι περιορίζεται η διαπίστωση της πτώσης του εισιτηρίου λόγω ανταγωνισμού. Αναμφίβολα θα πρέπει να τονιστεί ότι οι κρατήσεις υπέρ τρίτων εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες που δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από τα κρατικά ταμεία, αλλά τα εξιλαστήρια θύματα αυτών είναι οι εταιρείες και η ίδια η αγορά που κατηγορείται αφενός για υψηλά ναύλα και αφετέρου αδυνατεί να καλύψει το υψηλό κόστος καυσίμου με σχετικό επίναυλο όπως συμβαίνει σε άλλου είδους μεταφορές, όπως για παράδειγμα στις αερομεταφορές ή στις ταχυμεταφορές. Έτσι η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά έφτασε σε σημείο οροφής των τιμών των εισιτηρίων της και εισήχθη σε ανελαστικές πιέσεις που την οδηγούν σε πτώση κίνησης τόσο επιβατών όσο και οχημάτων σε ετήσια βάση», καταλήγει η έγκριτη μελέτη.

 


Αρχική σελίδα | Γιατί Εφοπλιστής | Τρέχον τεύχος | Αρχείο τευχών | Συνεντεύξεις | Συνδρομές | Επικοινωνία